Բաղադրությունը՝ թորած ջուր, տոտրանատրիումի էթիլենդիամին տետրաքացախաթթու, նատրիումի լաուրետ սուլֆատ, գլիցերին, հոտավետիչ, FD & S գունանյութ:

Տարողություն

10 լիտր